Akashi Kaikyo Bridge is the bridge where Higashimaikocho, Tarumi-ku, Kobe-shi, Hyogo and Awaji-shi Iwaya are tied.